ENERGOOSZCZĘDNE ŻORY

Konkurs „Energooszczędne Żory”

strony internetowe at-art

16 listopada 2015


Zrób ciekawe zdjęcia, przygotuj swoją prezentację i weź udział w konkursie pn. „Energooszczędne Żory”. Na autorów najlepszych prezentacji czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

 

Konkurs pod nazwą „Energooszczędne Żory” przeznaczony jest dla uczniów żorskich szkół ponadgimnazjalnych. Co zrobić, aby wziąć w nim udział? Należy przygotować prezentację multimedialną o objętości do 30 slajdów w programie Power Point lub  Open Office Impress. Prezentacja powinna poruszać tematykę: ochrony środowiska, oszczędzania energii i promować projekt „Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”.

 

Każda ze zgłoszonych prezentacji musi być przygotowana przez ucznia indywidualnie i być wykonywana z poszanowaniem praw autorskich tj. zarówno użyte zdjęcia, grafiki jak i teksty muszą być wykonane osobiście przez autora prezentacji lub w przypadku innych materiałów zostać wykorzystane zgodnie z prawem. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną prezentację.

 

Warto wziąć udział w konkursie, ponieważ dla autorów trzech najlepszych prac przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Będą to tablety oraz zewnętrzny dysk twardy! Nagrody zostaną wręczone na konferencji podsumowującej projekt „Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty.”, która odbędzie się w drugiej połowie grudnia 2015r.

 

Prace konkursowe można składać do 4 grudnia w Biurze Promocji, Kultury i Sportu drogą pocztową lub osobiście. Każdy z uczestników musi złożyć wersję elektroniczną i wydruk prezentacji oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Prezentacja konkursowa powinna zawierać: tytuł, bibliografię oraz dane autora i szkoły.

 

UWAGA! W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna osoby nieletniej zawartego w formularzu zgłoszeniowym.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory www.zory.pl oraz stronie internetowej projektu www.energooszczedne.zory.pl.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Regulamin konkursu Energooszczędne Żory

ŻORY

strony internetowe at-art
Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

strony internetowe at-art
Oficjalna strona Funduszy norweskich i EOG
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.