ENERGOOSZCZĘDNE ŻORY

Opis

Energooszczędne Żory z dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

„Energooszczędne Żory” – poprawa efektywności energetycznej  budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty” to tytuł projektu zgłoszonego przez Gminę Miejską Żory, który uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

 

Celem głównym Projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza powstających podczas spalania paliw na cele grzewcze i oświetlenia pięciu placówek szkolnych w Mieście Żory: Zespołu Szkół nr 5 (ZS5), Zespołu Szkół nr 2 (ZS2), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS) i Szkoły Podstawowej nr 3 (SP3). Realizacja tego celu wynikać będzie z racjonalizacji zużycia energii w budynkach, ta z kolei pozwoli obniżyć koszty ogrzewania i oświetlenia.

 

Do podstawowych przyczyn podjęcia projektu zaliczono:

– niewystarczający poziom izolacyjności przegród zewnętrznych (ścian, stropodachów, stolarki okiennej i drzwiowej),

– niską sprawność i niedostateczny stan techniczny instalacji c.o. i c.w.u.,

– wyeksploatowane systemy grzewcze w ZS5,

– energochłonne systemy oświetleniowe.

Zakładane cele zostaną osiągnięte dzięki wykorzystaniu sprawdzonych i powszechnie stosowanych działań termomodernizacyjnych.

 

Zakres rzeczowy  projektu:

 

 

Zespół Szkół nr 5 (ZS5):

 • docieplenie styropianem ścian zewnętrznych Gimnazjum, cokołu,
 • docieplenie stropodachu nad Szkołą Podstawową,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową,
 • modernizacja instalacji c.o. – wymiana rurociągów o długości 932,5 m, montaż 90 szt. grzejników wraz z zaworami termostatycznymi,
 • modernizacja instalacji c.w.u. poprzez wykonanie izolacji cieplnej przewodów (L=208 m),
 • wymiana istniejących kotłów na dwa kotły gazowe kondensacyjne, jeden pracujący na potrzeby c.o., a drugi z zasobnikiem na c.w.u.,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (347 szt. świetlówek).

 

 

Zespół Szkół nr 2 (ZS2):

 • ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (500 szt. świetlówek),
 • ocieplenie stropów.

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

 • docieplenie styropianem ścian zewnętrznych i ścian piwnicy, ścian przy gruncie,
 • docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną oraz nad szkołą,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna nowe i drzwi,
 • modernizacja instalacji c.o. przez montaż 140 szt. zaworów termostatycznych i wymianę doprowadzeń do węzła,
 • modernizacja instalacji c.w.u. przez montaż izolacji cieplnej przewodów (L=247 m)
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (377 szt. świetlówek).

 

 

Zespół Szkół Specjalnych (ZSS):

 • docieplenie styropianem ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,
 • docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej,
 • wymiana stolarki drzwiowej na drzwi nowe,
 • modernizacja instalacji c.w.u. przez montaż izolacji cieplnej przewodów (L=236 m),
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (194 szt. świetlówek).

 

 

Szkoły Podstawowej nr 3 (SP3):

 • docieplenie styropianem ścian zewnętrznych oraz ścian przy gruncie, ścian orlika,
 • docieplenie styropianem stropodachu nad salą gimnastyczną oraz nad szkołą,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna nowe i drzwi,
 • modernizacja instalacji c.o. przez wymianę przewodów (L=1960 m), montaż 246 szt. grzejników wraz z zaworami termostatycznymi,
 • modernizacja instalacji c.w.u. przez montaż izolacji cieplnej przewodów (L=275 m),
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (67 szt. świetlówek).

 

 

 

Rezultatem realizacji zadania będzie:

 1. a) redukcja emisji CO2 o 1 023,69 Mg/rok*, osiągnięta dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię końcową w budynkach łącznie o 2 025 007 kWh/rok, tj. z poziomu 3 907 049 do 1 882 042 kWh/rok (51,83%)
 2. b) redukcja kosztów eksploatacji z poziomu 989 068,05 do poziomu 561 741,26 tj. o 427 326,78 zł/rok (43,20%).

 

Całkowity koszt kwalifikowany projektu to: 5 079 126,00

Wnioskowana kwota dotacji to: 3 809 928,00

 

ŻORY

strony internetowe at-art
Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

strony internetowe at-art
Oficjalna strona Funduszy norweskich i EOG
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.